مقالات اوج
۹ نتیجه مثبت از پیاده سازی شیرپوینت
افزایش کارایی کاربران ;کاهش هزینه های پشتیبانی;افزایش امکان ثبت و بازیابی دانش ; افزایش میزان رضایت کاربران ;کاهش موانع ارتباطی بین واحدهای سازمانی ; بهبود رابطه بین سازمان با شرکای تجاری و مشتریان ; کاهش ریسک برنامه نویسی ;افزایش میزان بازگشت سرمایه ROI ; هماهنگی اهداف سازمان با خدمات فناوری اطلاعات
شیرپوینت چیست
شیرپوینت بستر مناسبی برای راهکارهایی چون پورتال داخلی، مدیریت فایل ها و اسناد، تعاملات تیمی، شبکه های اجتماعی، اکسترانت، وب سایت ها، جستجوی سازمانی و هوش تجاری می‌باشد. . با کمک این نرم‌افزار می‌توان راه‌کارهای بسیاری متنوعی در زمینه‌های کارگروهی، مدیریت مستندات، اطلاع‌رسانی، اتوماسیون اداری، نرم‌افزاری کاربردی و... را پیاده‌سازی کرد.