راهکار اوج    --> مشاهده ی مطلب  
دوره آموزشی : کاربری شیرپوینت Sharepoint
شیرپوینت (Sharepoint) بستر نرم افزاری شرکت مایکروسافت است. کاربر در این دوره با ویژگی های این بستر نرم افزاری و کار با سایت های شیرپوینتی آشنا خواهد شد و مزایای مهم شیر پوینت را برای کارهای مهم در زمینه IT فرا خواهد گرفت.

دوره آموزشی کاربری مایکروسافت شیرپوینت نسخه 2016

مدت زمان دوره: 12 ساعت

تعداد جلسات: 4 جلسه 3 ساعته در 2 روز

 سرفصل های دوره آموزشی

1-      آشنایی با شیرپوینت

1-1-   معرفی شیرپوینت

1-2-   مزایای شیرپوینت

1-3-   مدیریت اسناد در شیرپوینت

1-4-   دسترسیها در شیرپوینت

2-      سایتها

2-1-   معرفی سایت

2-2-   ساخت سایت

2-3-   پیکربندی سایت

2-3-1- کاربران و دسترسیها          

2-3-1-1-          افراد و گروهها

2-3-1-2-          دسترسیهای سایت

2-3-2-                مدیریت سایت

2-3-3-               عملیات سایت

3-     صفحات

3-1-   معرفی صفحه

3-2-   ساخت صفحه

3-3-   پیکربندی صفحه

3-4-   اضافه کردن وب پارت به صفحه

4-     لیستها

4-1-   معرفی لیست

4-2-   ساخت لیست

4-3-   تغییر ساختار لیست      

4-3-1- افزودن ستون در لیست

4-4-   حذف لیست

4-5-   تنظیم دسترسی‌‌‌‌‌‌های لیست

4-6-   اداره کردن لیست

4-6-1- افزودن وظایف

4-6-2- اصلاح وظایف

4-6-3-                حذف وظایف

5-     نماها

5-1-   معرفی نما

5-2-   اصلاح نمای فعلی

5-3-   ساخت یک نمای جدید

6-      کتابخانه‌‌‌‌‌‌ها

6-1-   معرفی کتابخانه

6-2-   افزودن کتابخانه‌‌‌‌‌‌ها

6-2-1- کتابخانه اسناد

تعداد مشاهده خبر:: 510
گروه های خبر: راهکارهای اوج
کلمات کلیدی:
ثبت نظر